I. PRAWO CYWILNE

Specjalizujemy się w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym oraz prawie spadkowym.

II. PRAWO RODZINNE

Oferujemy pomoc w sprawach adopcji, rozwodów, alimentów oraz podziałów majątku.

III. PRAWO PRACY I ZUS

Zajmujemy się odwołaniami od decyzji ZUS oraz sporami z pracodawcami i pracownikami.

IV. PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

Reprezentujemy w procesach karnych oraz oferujemy pomoc osobom pokrzywdzonym.