e-Porada

Kancelaria udziela porad prawnych i konsultacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak: e-mail, telefon i komunikator Skype.

 

BY UZYSKAĆ e-PORADĘ NALEŻY:

  1. przesłać e-mali na adres adw.lukomski@wp.pl, który będzie zawierał
  • dane kontaktowe,
  • preferowaną formę kontaktu oraz
  • możliwie najbardziej szczegółowy opis zagadnienia.
  1. W przeciągu 24 godzin zostanie odesłany e-mail zwrotny określający wysokość wynagrodzenia za poradę i nr konta do przelewu lub prośbę o podanie dodatkowych danych niezbędnych do rozstrzygnięcia zagadnienia.
  2. W przeciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na podanym koncie zostanie klientowi przesłana droga mailową oraz listem poleconym pisemna opinia zawierająca rozstrzygnięcie zagadnienia wraz z fakturą lub rachunkiem (wedle życzenia klienta).
  3. Komunikacja adwokata z klientem w ramach e-porady odbywa się na koszt kancelarii.