Zapisuj datę otrzymania korespondencji poleconej

Zapisuj datę otrzymania korespondencji poleconej

prawo cywilne

polecony list adwokat

Pamiętaj.
Niezwłocznie zapisuj na odebranej korespondencji nadesłanej listem poleconym datę jej otrzymania.

Miałem kiedyś starszą sąsiadkę, która gdy otrzymywała listami poleconymi pisma urzędowe darła je i spłukiwała w łazience. Nie rozumiała tej korespondencji, a pozwalało jej to odzyskać spokój. Gdyby tylko wiedziała, że takie postępowanie nie wyłącza skutków prawnych owych pism z pewnością denerwowała by się dalej.

Pamiętaj by zawsze zanotować na piśmie, które otrzymałeś w liście poleconym datę jego otrzymania. To od tej daty liczy się ustawowy termin na reakcję na jego treść (np.: na złożenie zażalenia, odwołania, zarzutów, wniosków itp.). Przekroczenie tego terminu nawet o jeden dzień może wywołać bardzo poważne i nieodwracalne i  skutki.

 


Natepmy artykuł :

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.