Jak przerwać bieg przedawnienia

Jak przerwać bieg przedawnienia

prawo cywilne

Pamiętaj.
Biegu przedawnienia roszczeń nie przerywa wezwanie dłużnika do zapłaty.

Panuje powszechne przekonanie, że wystarczy wysłać listem poleconym wezwanie do zapłaty by dane roszczenie nie przedawniło się. Tak jednak nie jest. Zgodnie z przepisem art. 123 par.1 k.c. tylko czynność podjęta przed sądem, lub innymi właściwymi organami (np. komornikiem, mediatorem) w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia .

Czynność ta musi być podjęta bezpośrednio w jednym z wymienionych celów, a oznacza to również, że roszczenie musi być w tej czynności wyraźnie określone.

Często zapomina się o tym ostatnim wymogu. Zapomnieli o tym prawnicy jednego z popularnych banków, który prowadził egzekucję niespłaconego przez mojego klienta kredytu. Bank ten składając wniosek egzekucyjny ograniczył egzekucję, by oszczędzić na kosztach komorniczych, do 1/4 należnej mu kwoty. Gdy po latach wszczął egzekucję by odzyskać resztę należności wystąpiłem z powództwem przeciw-egzekucyjnym opartym ma zarzucie przedawnienia roszczenia 0 resztę kredytu. Proces ten zakończył się pełną wygraną dla mojego klienta.


Natepmy artykuł :

Comments are closed.